Home Werving & Selectie Resultaatgarantie

MPĀ©Resultaatgarantie

Afdrukken

Na afronding van de procedure houden wij regelmatig contact met de opdrachtgever en de aangestelde kandidaat om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling en de samenwerking tussen werkgever en werknemer.

Mocht binnen een halfjaar na indiensttreding onverhoopt blijken dat de persoon niet voldoet aan hetgeen redelijkerwijs verwacht mag worden, dan zullen wij alle ondersteuning verlenen met het zoeken naar een nieuwe kandidaat. Voor deze MP begeleiding zal in principe geen honorarium in rekening gebracht worden. Uiteraard is dit niet van toepassing op eventuele externe wervingskosten.

De resultaatgarantie is uitsluitend van toepassing indien in de betreffende periode geen sprake is van duidelijke verandering van functie-, bedrijfs-, en omgevingsfactoren.

 

Volg ons op Twitter