Home Coaching & Training Job Matureness

Job Matureness

Afdrukken

In een drietal gevallen kan het taakvolwassenheidsniveau van uw medewerker te wensen overlaten:

  1. De "oorspronkelijke" functie-uitoefening paste bij de vervuller daarvan, maar voor de hernieuwde invulling (markt, inkrimping organisatie, innovatie, organisatieverandering, etc.) schiet de medewerker, ook nadat hem de tijd gegund is zich goed in te werken, toch tekort;
  2. Bij toch wel doordachte en voorbereide benoeming in een nieuwe (hogere) functie, blijkt de medewerker in de nieuwe praktijksituatie desalniettemin op enkele onderdelen tekort te schieten, ook na zijn inwerkperiode;
  3. De medewerker is in feite qua kennis, kunde en ervaring toe aan een promotie, maar blijft op bepaalde fronten toch wat tekortschieten.

Bij genoemde situaties is sprake van een hindernis, blokkade of belemmering, die zich niet laat wegnemen langs de gebruikelijke ondernemingskanalen. Het is dan zaak niet te vervallen in "herhaling van zetten" en ander vertoon van goede wil: de persoon in kwestie constateert dan immers bij zijn organisatie en bij zichzelf, dat hij steeds weer tekortschiet. Per saldo gaat hij het niet beter doen, maar scoort door toenemend gebrek aan zelfvertrouwen steeds minder.

In de meeste gevallen ziet de organisatie er omheen wel de symptomen, maar krijgt geen greep op de onderliggende oorzaken, temeer omdat degene, waar het om gaat, zelf ook niet bij machte is, die oorzaak naar boven te halen. En zolang de oorzaak niet wordt weggenomen, blijft alle moeite contraproductief en frustrerend.

De Management Partner organisatie en - coach hebben de psychotechnische ervaring, bagage en bewezen competentie in huis, om effectief en resultaatopleverend de oorzaken achter de symptomen bloot te leggen. En uw medewerker het inzicht, het gedrag en de "techniek" te verschaffen, waarmee hij zijn "belemmering" de baas kan. Tot heil van de betreffende, uzelf, uw organisatie en uw R.O.I.!

Door het "op afstand" er in betrekken van directie en naaste medewerkers, voorkomt Management Partners een "geïsoleerde" soloactie, maar borgt blijvend organisatiegeïntegreerd resultaat.

Het coachingstraject is individueel. Waar interactief passend, kan een traject met enkele medewerkers een optie zijn met dienovereenkomstig geringere investering in geld per capita.

 

Volg ons op Twitter