Home Coaching & Training Business-to-Business Training

Business-to-Business Training

Afdrukken

De business-to-consumer onderneming van vandaag-de-dag vraagt zijn toeleverancier niet meer "wat kom jij me verkopen?", maar "hoe kun jij mij helpen met verkopen!" De issue voor die toeleverancier is niet meer ‘het product aanbieden', maar ‘het traject van concept tot consumptie begeleiden'. Het personele tijd- en geldbeslag is een zo overheersende kostenpost, dat niet meer de klassieke functiegestuurde organisatiestructuur, maar uitsluitend de procesgestuurde klantbehoefte, uitgangspunt kan zijn. Voor routinecontact is geen geld, geen tijd, geen aandacht en dus geen rendement. Maatgesneden, op de gewekte en te wekken klantbehoeften afgestemde ondersteuning, is in feite de enige doorslaggevende meerwaarde voor de aanbieder. Die Business-to-Business aanbieder, heeft, al naar gelang branche, concurrentieprofiel, markt-/klantsituatie en eigen ondernemingspotentieel en ontwikkelingsfase, zijn eigen behoeften. Of dat nu is op vertegenwoordigers-, op account management-, op C.R.M.- op category-, op area- of op country management-niveau... of wat dies meer zij.

Het door Management Partners te ontwikkelen opdrachtgeverspecifieke Practicum sluit dan ook maatgesneden aan op uw behoeften, uw doelstellingen en situatie. Zowel qua vorm (training, coaching, work shop, seminar, op practicumlocatie of/en on-the-job), als qua inhoud. Afhankelijk van het bovenaangehaalde deelnemer-functieniveau en de gegeven organisatie- en klant/marktbehoeften, geeft de opdrachtgever prioriteit aan één of meerdere van onderstaande modules:

    • organisatie van marktbewerking -> markt-, werk- en koopplatform;
    • organisatie van functie-uitoefening; time management;
    • interne (organisatie)- en externe (klant)-communicatie - negociating & selling skills.

Weten hoe wij dat qua voorbereiding, afwikkeling, nazorg en resultaat-borging aanpakken..? En of die investering in tijd en geld écht rendeert..? Of dat - zoals helaas maar al te vaak - dit ook weer zo'n theorieverhaal is, dat in de praktijk toch sneuvelt..? Bel of mail ons voor een afspraak.

 

Volg ons op Twitter