Home Organisatieontwikkeling Ondernemingsraad

Ondernemingsraad: toegevoegde waarde?

Afdrukken

Wanneer uw organisatie 50 of meer medewerkers telt bent u wettelijk verplicht om een Ondernemingsraad in te stellen. Wat betekent dat voor u als bestuurder? Wat mag en kan een OR? Wat is de toegevoegde waarde? Hoe pakken we dat aan?

Management Partners is er van overtuigd dat medezeggenschap in een organisatie via een OR wenselijk is, maar de OR moet dan wel goed voor zijn taken en verantwoordelijkheden zijn toegerust. Een ‘volwassen’ OR heeft en geeft visie op de organisatie en zal dus zowel kritisch, toetsend en opbouwend haar werk doen in het belang van de organisatie.

Dit is een zaak van op te bouwen vertrouwen tussen OR en bestuurder. Dat is niet altijd eenvoudig, al is het maar omdat de samenstelling van de OR wisselt. U kunt een ondernemingsraad ervaren als een luis in de pels óf als een waardevolle sparring partner.

Management Partners helpt organisaties bij het instellen en toerusten van een OR. Ook bij (ingewikkelde) advies- of instemmingstrajecten kan MP adviseren, zodat u kunt zeggen dat uw OR een toegevoegde waarde heeft.

 

Volg ons op Twitter