Home Organisatieontwikkeling Balanced Scorecard

Detailhandel en Bedrijfs Investerings Zone (BIZ-wet).

Afdrukken

Plaats van handeling: middelgrote gemeente. Bestuurlijke slagkracht is doorgaans niet de sterkte bij plaatselijke detailhandelsprojecten. Meeliften van niet-betalers (‘free-ride’) is vaak een probleem. Dat betekent onvoldoende samenwerking, actie, uitstraling. Per saldo te weinig 2m omzet op de vloer. MP initieert en coördineert ‘samenwerkingsproject’ en oprichting Ondernemersfonds in kader BIZ-wetgeving. Denk aan opbouwen passende structuren, alle hiermee samenhangende inhoudelijke- en emotionele problematiek, liaison ondernemers/ lokale overheid, concrete resultaatbewaking.

 

Volg ons op Twitter