Home Organisatieontwikkeling

Partners van het management

Het begeleiden en adviseren van ondernemers en ondernemingen bij de verdere ontwikkeling van hun organisatie, mag gezien worden als een kerncompetentie van Management Partners.

Deze ondersteuning en advisering bij organisatieontwikkeling kan op vele zeer verschillende manieren plaatsvinden, geheel afhankelijk van behoefte, problematiek en ontwikkelingsfase van de onderneming.
Puur als indicatie een aantal aandachtsgebieden waarop ondersteuning kan worden geboden.

  • Doorlichting, advisering en hulp bij implementatie van organisatieaanpassingen
  • Business Quick Scan
  • Verandermanagement
  • Begeleiding bij fusie, samenwerking en reorganisatie
  • Strategie- en beleidsontwikkeling, opzetten Businessplan, SWOT-analyse
  • Implementatie en begeleiding Balanced Scorecard
  • Introductie zelfsturende teams (empowerment)
  • Aanpak functionering-/beoordelinggesprekken/medewerkerdossiers
  • Professionalisering taakafbakening/procesafwikkeling
  • Opzet en begeleiding effectieve interne communicatie- en overlegstructuur.


Volg ons op Twitter