Home

Management of change

Afdrukken


De economie trekt steeds meer aan, maar ook in 2017 en de jaren daarna zullen de effecten van de recessie, de systeemcrisis en de snelle technologische veranderingen in Europa en in Nederland voelbaar blijven. Het vraagt veel van ondernemingen als het gaat om het bepalen van de eigen strategisch beste koers. Ook speelt een rol dat het weerstandsvermogen van veel ondernemingen is afgenomen. Maatregelen van welke aard dan ook zijn nodig. Eenvoudige oplossingen zijn er niet. DGA's en management teams staan soms voor lastige keuzevraagstukken. Voor ondernemers in het MKB en MKB+, die daar volop mee te maken hebben, blijkt het vaak moeilijk om externe hulp te vragen. Toch kan juist die onafhankelijke externe blik van buiten uitstekend helpen om tot reële afwegingen en besluiten te komen. Die hulp is de corebusiness van Management Partners.

Citaten van een ondernemer: ”Ik hou naar buiten toe zo lang mogelijk vol dat het nog redelijk gaat” en “Ik weet ook dat je dan iemand nodig hebt om mee te spiegelen en te sparren”. De drempel om hulp te vragen is toch nog vaak hoog. Uitblijven van specifieke hulp leidt er helaas regelmatig toe dat het betreffende bedrijf bij de afdeling Bijzonder Beheer van de bank komt, met alle doemscenario’s tot gevolg. Vaak kan er in een eerder stadium wel degelijk hulp geboden worden om ongewenste situaties te voorkomen.

Wat kunnen wij als MP voor deze bedrijven betekenen?

-      Vervullen klankbordfunctie/rol als sparringpartner

-      Scheppen van duidelijkheid/bieden van extra inzicht

-      Opstellen praktisch- en haalbaar ‘plan van aanpak’

-      Bieden van alle mogelijke support bij de uitvoering

Brede directie-ervaring en kennis is binnen Management Partners aanwezig in de vorm van uitgevoerde projecten en (vervulde) rollen voor ondernemers. 

Werkwijze:

-      Kennismaking en intake zijn free of charge

-      Pragmatische en maatgesneden, zeer persoonlijke aanpak

-      Vanzelfsprekend vertrouwelijke behandeling van alle informatie

Een investering in een eerste contact rendeert hoe dan ook!

 

Volg ons op Twitter