Home

Begeleiding opzet BIZ-Zones - Bedrijfs Investerings Zones

Afdrukken

De oprichting van speciale Ondernemersfondsen voor winkelgebieden en bedrijfsterreinen is aan de orde van de dag. In diverse gemeenten in Nederland worden deze fondsen gerealiseerd op basis van de BIZ-wet (Bedrijfs Investerings Zone). Soms ook op basis van het instrument Reclamebelasting, echter deze laatste optie staat politiek ter discussie. Bij BIZ initiatieven komt er dan een verzoek van ondernemers of ondernemerscollectieven aan de gemeente om medewerking te verlenen. Ondernemersfondsen zijn bedoeld om op een industrieterrein of in een centrumwinkelgebied (extra) collectieve investeringen door alle ondernemers in de zone mogelijk te maken. De zogenaamde free-ride, wel profiteren maar niet betalen, is dan niet meer mogelijk. De BIZ constructie is ook een prachtig instrument om samenwerking tussen ondernemers in een gebied slim te organiseren. MP heeft, in de persoon van Wim van den Noort, alle kennis en ervaring in huis om ondernemers(verenigingen) en gemeenten te ondersteunen bij het opzetten, begeleiden en succesvol uitrollen van deze projecten. MP is in diverse gemeenten betrokken bij deze projecten met name vanuit het behartigen van de belangen van de ondernemers. Informeer bij MP Partner Wim van den Noort naar de mogelijkheden.

 

Volg ons op Twitter