Home

Executive Job Support

Afdrukken

Het 1e decennium van de 21e eeuw heeft veel structurele veranderingen m.b.t. de arbeidsmarkt te zien gegeven. Lange dienstverbanden van tien, twintig en meer jaren bij dezelfde werkgever komen steeds minder voor. Steeds meer mensen werken op basis van een tijdelijke aanstelling en de loopbaanontwikkeling is dynamischer dan ooit tevoren. Majeure breuklijnen in carrièreopbouw en –richting zijn op steeds meer CV’s terug te vinden. Prima gekwalificeerde mensen die graag willen werken zitten toch langer dan gedacht ‘op de reservebank’, al dan niet versterkt door de actuele economische omstandigheden, door reorganisaties, faillissementen of ‘nieuwe HR inzichten’.

 

Niet altijd is sprake van door de werkgever goed gefaciliteerde outplacementtrajecten. Groepsoutplacement is al te vaak “fabriekswerk” en biedt de persoon in kwestie meestal onvoldoende mogelijkheden tot persoonlijke reflectie. De afscheid nemende werkgever heeft weliswaar aan haar morele verplichting voldaan maar de medewerker is weinig geholpen met de groepsmatige aanpak waarbij weinig rekening gehouden wordt met diep ingrijpende factoren als de verwerking van het ontslag en de ongewisse toekomst. Deze zaken worden in het algemeen onvoldoende adequaat en onpersoonlijk aangepakt.

 

Ook mag er niet altijd van worden uitgegaan dat personeelsfunctionarissen en managers, die kandidaten voor vacante functies moeten beoordelen, goed zijn ingeschoten op de nieuwe ordening in de arbeidsmarkt van de 21e eeuw. Management Partners biedt personen die in de positie van ‘in between jobs’ verkeren, moeite hebben om een passend nieuw spoor te vinden en behoefte hebben aan reflectie en de mogelijkheid om te sparren, een gerichte begeleiding onder de noemer ‘MP Executive Job Support’.  

 

Informeer gerust bij ons naar de meer gedetaileerde insteek, aanpak en kosten van de MP Executive Job Support.

 

Volg ons op Twitter