Home

Op zoek naar een MKB Commissaris of Adviseur?

Afdrukken

Met name bij de kleinere en middelgrote bedrijven in het MKB leeft vaak de gedachte dat het aanstellen van een adviseur, commissaris of Raad van Advies alleen haalbaar en betaalbaar is voor grotere bedrijven. Niets is minder waar. Juist voor de middenbedrijven kan het uitermate lonend zijn om te beschikken over de kennis, inzichten en reflectiemogelijkheden d.m.v. een vaste adviseur, die niet alleen als toezichthouder zal optreden, maar met name ook een algemeen adviserende- en coachende rol kan vervullen. Op initiatief van de Kamer van Koophandel en VNONCW-MKB Flevoland is zo'n vijf jaar geleden de stichting Strategisch Ondernemerschap opgericht. Zij heeft haar basis in Hilversum. De stichting vervult een actieve bemiddelende rol bij het selecteren en in contact brengen van bedrijven met gekwalificeerde adviseurs/commissarisen. Partners van MP zijn via de stichting gekwalificeerd en beschikbaar. Informeer naar de mogelijkheden. Voor meer informatie zie ook www.strategischondernemerschap.nl .

 

Volg ons op Twitter