Home Assessment Teamanalyse

Teamanalyse

Afdrukken

De teamanalyse is een speciale tool waarmee het mogelijk is om door te dringen tot de kern van een team: de werking, sterkten en zwakten van het team en de rol die elk individu daarin speelt. Efficiënte analyse maakt de teamstructuur inzichtelijk en geeft handvatten voor bevordering van communicatie en openheid binnen het team. Teamleden worden zich bewust van de individuele bijdrage van ieder teamlid.

Problemen binnen teams doen zich doorgaans voor vanwege een tekort aan de benodigde capaciteiten, onuitgesproken of onopgeloste conflicten, botsende persoonlijkheden, demotivatie of gebrek aan vertrouwen. De teamanalyse kan een zeer nuttig instrument zijn zowel bij beoordeling van bestaande teams als bij het samenstellen van nieuw te vormen teams. Advisering over de opbouw van een ‘ideale’ teamstructuur is mogelijk. Teamanalyses maken veelal deel uit van een bredere opdracht, bijvoorbeeld het doorlichten van afdelingen en teambuildingprogramma’s. Tijdsbeslag nader te bepalen.

 

Volg ons op Twitter