Home Assessment Emotionele Intelligentie (EIQ)

Emotionele Intelligentie (EIQ)

Afdrukken

Wat is Emotionele Intelligentie (EI)? EI kan worden omschreven als: iemands vaardigheden om emotionele aanwijzingen en informatie te detecteren en te beheren, opdat zij zichzelf en anderen, in staat stellen zo effectief en productief mogelijk te functioneren.

Waarom is het belangrijk in de werksituatie? Technische capaciteiten, vaardigheden en IQ spelen voornamelijk een rol bij het voorspellen van succes. Gedrags- en emotionele competenties zijn in hoge mate bepalend voor de individuele performance. Emotioneel intelligente mensen zijn  beter in staat om te gaan met stress, conflicten, veranderingen en tegenslagen.

De resultaten van de EIQ kunnen ondersteuning bieden bij het leiden, managen en functioneren in de hedendaagse complexe en competitieve arbeidsmarkt. De testmodule bestaat uit 153 stellingen waarvan op een zevenpuntsschaal door de kandidaat dient te worden aangegeven in welke mate de betreffende stelling representatief is. Deze test staat op zichzelf, maar kan ook deel uitmaken van een MP assessment center of MP assessment center Plus.

 

Volg ons op Twitter