Home Assessment Basis Capaciteitenonderzoek

Basis Capaciteitenonderzoek

Afdrukken

Het komt regelmatig voor dat opdrachtgevers, bij de vervulling van nieuwe of de ontwikkeling binnen bestaande functies, behoefte hebben aan een gefundeerde externe “second opinion” op de capaciteiten van een bestaande medewerker of een mogelijke kandidaat uit eigen netwerk of search. Een basis capaciteitenonderzoek bestaat uit een intake met de opdrachtgevergever, een uitvoerig gesprek bij MP in Zeewolde met de kandidaat en een hierop aansluitende schriftelijke rapportage aan de opdrachtgever. Het afnemen van een wetenschappelijk gefundeerde P.P.A. test (Persoonlijke Profiel Analyse) maakt deel uit van dit onderzoek. Tijdsbeslag voor de kandidaat: ca. 3 à 3,5 uur.

 

Volg ons op Twitter