Home Assessment Nieuw perspectief d.m.v. outplacement.

Nieuw perspectief d.m.v. outplacement.

Afdrukken

Middelgroot familiebedrijf in het westen van Nederland. Medewerker zit op strategische plek in de commerciële organisatie. Al 22 jaar in dienst bij het bedrijf. Leiding ontevreden over functioneren. Medewerker vervult z’n rol al jaren niet meer met plezier. Jarenlange status-quo zonder aanpak/oplossing. MP ingeschakeld. Gesprekken gevoerd en situatie in kaart gebracht. In goede samenspraak maatwerk Outplacementtraject gestart. Zorgvuldige keuzes gemaakt v.w.b. commitment medewerker, facilitering door werkgever en wijze van interne communicatie. Thuisfront betrokken in proces. Angst voor verlies baan kunnen laten omslaan in ruimte voor nieuwe kansen. Na vier maanden had medewerker nieuwe passende baan binnen dezelfde branche.

 

Volg ons op Twitter