Home Assessment

Assessment

Papieren 'waarheden' worden in de verschillende MP assessmentprogramma's in de praktijk getoetst met kandidaten. Op de sector, op het bedrijf en op de functie toegesneden interviews, cases en rollenspellen brengen de werkelijkheid van de functie en de gedragingen en capaciteiten van een kandidaat veel dichterbij. Management Partners rapporteert op een heldere wijze de resultaten en geeft aanknopingspunten om beslissingen op te kunnen nemen of specifieke coaching in te zetten.

MP heeft alle expertise in huis om op een heel pragmatische-, maar wetenschappelijk onderbouwde wijze, competenties van mensen in kaart te brengen. Wij zijn geen psychologen, maar praktijkmensen die vanuit hun bedrijfsmatige kerncompetentie altijd vanuit een bredere perspectief naar mensen kijken die in een bepaalde (zakelijke) omgeving moeten of willen werken.

Professionaliteit

Een zeer belangrijke voorwaarde voor Management Partners is dat de testmodules een solide wetenschappelijke- en gevalideerde basis hebben. Hiertoe maken wij o.a. gebruik van het instrumentarium van Thomas International™, een gerenommeerde wereldwijd opererende HR dienstverlener. Management Partners hecht als gecertificeerd gebruiker veel waarde aan persoonlijke gesprekken en waarnemingen en gebruikt de resultaten van testen vooral als ondersteunend materiaal.

Integriteit

Te allen tijde waarborgen wij de vertrouwelijkheid van de aan ons toevertrouwde persoonlijke informatie. Afstemming over het ter beschikking stellen van testresultaten en rapporten vindt vooraf in goed overleg met betreffende(n) plaats.

Management Partners biedt meerdere vormen van assessments, variërend van een basis capaciteitenonderzoek tot een Assessment Center Plus. Belangstelling? Neem gerust conctact met ons op voor nadere oriëntatie. Op verzoek zenden wij u graag het overzicht met alle info over al onze Assessmentprogramma's.Volg ons op Twitter